Historie Didjeridoo

Původ Didjeridoo není přesně znám, ale některé výzkumy ukazují, že Didjeridoo nebo Yadaki je jeden z nejstarších hudebních nástrojů na Zemi. Hrají na něj Aboridžinci (Aboriginees) již více než 40 000 let. V minulosti (stejně jako dnes) byl nástroj používán Aboridžínci  k duchovním ceremoniím a léčivým vibračním rituálům.  Imitací přírody Aboridžínci vytvářejí zvuky Australského vnitrozemí. O starodávném, hlubokém bzukotu Didjeridoo (zvuk Drone) se říká, že je zvukem Země. Tyto zvuky pronikají hluboko do našeho podvědomí a dovolí nám vstoupit do "Času snění" nebo také kolektivního vědomí vesmíru. Tam se člověk o sobě může nejvíce naučit.

Existuje mnoho různých aboridžinských kmenů, ne všichni hrají na didgeridoo. A v kmenech, které udržují tradice nehrají všichni. Mnoho kmenů omezuje hru na didgeridoo pouze na muže a chlapce, přesto v některých kmenech ženy hrají také. Podle legendy, když hraje na didgeridoo žena, narodí se jí dvojčata. Pro nomádské kmeny lovců – sběračů znamenají druhá ústa na krmení přítěž, proto jedno dítě může tedy být zabito.

  Jméno „didjeridoo“ není tradiční aboridžinské jméno. Tento nástroj byl takto pojmenován evropskými turisty podle vibračních skákavých zvuků, která byla slyšet v několika stylech hry domorodců. Každý kmen Aboridžinců užívá jiné jméno pro tento nástroj a jedinečnou techniku hraní při jejich slavnostech.